The Queen’s Speech

Queen twitter

Pamiętacie scenę z filmu „Jak zostać królem”, w której Jerzy V mówi do przyszłego Jerzego VI, że w radiu tkwi siła i trzeba przystosować się do najnowszych nowinek technologicznych. Brytyjska rodzina królewska dość szybko zauważyła, że media mogą być przydatnym narzędziem nie tylko w komunikacji z poddanymi, ale też w tworzeniu pozytywnego wizerunku monarchii.

Read more